- 50 % na všetok tovar, zľava sa uplatní hneď po vložení do košíka

Odstúpenie od zmluvy

Máte nárok odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo vyzdvihnutia vašej zásielky (viď: Obchodné podmienky). Ak máte záujem vrátiť jednotlivý tovar alebo celú objednávku, kontakujte nás na hello@bambietpoupette.fr s číslom objednávky a referenčným číslom tovaru. Najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odoslania vášho e-mailu nám pošlite tovar v pôvodnom balení na poštovú adresu BAMBI ET POUPETTE, P.O. BOX 32, 90055 LOZORNO. Tovar je potrebné doručiť v nezmenenom stave (t. j. v tom istom stave, v akom ste ho prijali), v opačnom prípade nebude nami prevzatý späť. Peniaze vrátime do 14 kalendárnych dní na účet kupujúceho. V prípade, že vrátite celú objednávku, vrátime vám aj náklady na poštovné. Ak sa rozhodnete vrátiť iba časť objednávky, vrátime vám sumu len za jednotlivé produkty.